top of page

Konferencia Akadémia 21. storočia

cestou k inklúzii vo výskume a inováciách

3. októbra 2022 sa v Bratislave konala prvá konferencia

o rodovej rovnosti a inklúzii pre akademickú obec a verejnosť.


Pozrite si program, fotky a záznamy z prednášok.

Galéria

Program

PROGRAM (1).png

Rečníčky a rečníci

Alexandra Bitušíková: Rodová rovnosť vo vede: hrozba alebo príležitosť

bitusikova2.jpg

Alexandra je sociálna antropologička na Katedre sociálnych štúdií a etnológie FF UMB, členka stálej pracovnej skupiny EÚ pre rodovú rovnosť vo výskume a inováciách a zodpovedná riešiteľka programu GENDERACTION a nadväzujúceho GENDERACTION+. V prednáške zhrnula svoje dlhoročné skúsenosti s témou rodovej rovnosti a zaoberá tým, aké príležitosti nám politika rodovej rovnosti vo výskume a inováciách prináša, ale aj prečo je rodová rovnosť spoločnosťou buď ignorovaná, alebo vnímaná ako čosi zlé a nežiadúce.

Lenka Hlinková: Inkluzívne pracovisko

IMG_0075 (1).jpg
ženský algoritmus (10).png

Lenka je autorkou prvej slovenskej motivačno-náučnej knihy Ženský algoritmusv ktorej vyvracia predsudok, že ženy a technológie k sebe nepatria. Po 12 rokov práce v IT na Slovensku a v Anglicku založila spoločnosť Algoritmus, o rok neskôr občianske združenie pomenované po knihe, v ktorých spolu s tímom pomáhajú najmä ženám získať svoje miesto v oblasti informačných technológií a v manažmente. Štvrtý rok pravidelne prednáša ako Google Certified Trainer. Momentálne spolupracuje aj so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou ako členka externej pracovnej skupiny pre IKT - programovanie a ako externá expertka pre rodovú rovnosť na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Michaela Jankovičová: Komplexné riešenia pre udržateľnú zmenu

MJ foto.png
Risoto_logo bez pozadia.png

Spoluzakladateľka organizácie RISOTO. Vyštudovala filozofiu a dejiny filozofie na Univerzite Komenského v Bratislave a v súčasnosti pokračuje v štúdiu na Pražskej vysokej škole psychosociálnych štúdií. Pripravila a realizovala školenia, prednášky, semináre a ďalšie vzdelávacie aktivity o diverzite, inklúzii a rodovej rovnosti pre verejné a vzdelávacie inštitúcie, mimovládne organizácie a súkromné spoločnosti. Michaela sa dlhodobo odborne zameriava na otázky súvisiace so ženami vo vede a výskume a v STEM. Taktiež súčasťou iniciatívy Sexistický kix, ktorá odovzdáva anticenu tým najsexistickejším reklamám na Slovensku.

Veronika Pizano:

Vzdelávanie dievčat a žien v IT - Ako naň a prečo je vôbec potrebné?

Veronika Pizano Aj Ty v IT.jpg
logo-ajtyvIT-zakladne_RGB.jpg

Veronika pôsobila roky v mediálnej oblasti ako riaditeľka IAB Slovakia, marketingová manažérka v Piano Media a v časopise .týždeň. Bola aktívna v TEDxBratislava a Startup Weekend Bratislava, MONO.sk. Učila marketing na FMK UCM v Trnave a venovala sa aj slovenskému pôrodníctvu. Tvorila podcast Dilemy a diskusnú reláciu o rodičovstve Homo parens, písala pre inzine Kurník. Do Aj Ty v IT nastúpila v roku 2018 ako projektová manažérka pre cieľovú skupinu dospelých žien. V roku 2022 sa v Aj Ty v IT stala riaditeľkou organizačných procesov. Rodová rovnosť je témou, ktorou žije v pracovnom aj súkromnom živote. 

 

Občianske združenie Aj Ty v IT vzniklo v roku 2012 s cieľom motivovať a podporovať dievčatá a ženy v oblasti informačných technológií. Zámerom združenia, vyjadrenom mottom „Technology has no gender“, je budovať technologicky rovnú spoločnosť a dosiahnuť, aby ženy nezostali na okraji, ale stali sa priamou súčasťou technologickej budúcnostosti. 

Miroslava Blázyová: Príklad úspešnej implementácie

20221003_115835.jpg

Miroslava pôsobí ako právnička na Elektrotechnickom ústave SAV, v.v.i, je koordinátorkou aktivít súvisiacich s agendou rodovej rovnosti a členkou komisie pre rodové a etické otázky na Elektrotechnickom ústave SAV, v.v.i. V krátkej prednáške odkryje, ako sa rodová rovnosť dokáže začleniť do výskumu celkom prirodzene a bez komplikácií, pretože je vnímaná ako dôležitá hodnota s dopadom na vytváranie zharmonizovaného a inkluzívneho pracovného prostredia.

Veronika Pirošík Mešková: Best practice z projektu CHANGE

Pripravuje sa....

Zuzana Staňáková: 

Úvod do rodovej rovnosti a inklúzie vo výskume a inováciách, tola CVTI SR

Pripravuje sa ....

Mariana Szapuová: 

Rodová rovnosť na UK v Bratislave - súčasný stav, výzvy a limity

Pripravuje sa ...

Gabriel Bianchi:

Plán rodovej rovnosti SAV - pozitívne a negatívne skúsenosti

Pripravuje sa ...

Organizátori a sponzori 

Zijem_vedu_logo.png
cvti_transparent (1).png
bottom of page