top of page

Konferencia

Férová akadémia
9. mája 2023

CVTI SR, Bratislava

Konferencia pre lepšiu vedu

Aké prekážky potrebujeme prekonať v slovenskej akadémii?

NEVIDITEĽNÉ 

NÁSILIE

NEVIDITEĽNÉ 

ŽENY

Násilie v akadémii existuje, či si to chceme pripustiť alebo nie. Ako s ním naložiť? 


Príďte na prednášku a diskutujte s keynote rečníčkou  Marcelou Linkovou, riaditeľkou NKC Gender a Veda Sociologického ústavu AV ČR a ďalšími expretkami na rodovo podmienené násilie, Veronikou Valkovičovou a Andreou Fábikovou.

Ako neprehliadať ženy vo výskume a inováciách? 

Je rodovo citlivý jazyk nástroj na zmenu alebo len zbytočná komplikácia?

Zúčastnite sa diskusie ako a prečo používať rodovo citlivý jazyk s expertkami na rodovo citlivú komunikáciu Janou CvikovouLuciou Molnár Satinskou, Miroslavou Mišičkovou, zástupkyňou Otvoreného listu za zmenu názvu ocenenia Vedec roka Sofiou K. Trommlerovou a Ľubomírom Bilským, riaditeľom SOVVA, ktorá zastrešuje podujatie Európska noc výskumníkov.

Rečníčky a rečníci

Linkova_2021.JPG

Marcela Linková

Mgr. Marcela Linková, Ph.D. je vedúca výskumného oddelenia Národní kontaktní centrum – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR. Výskumom se zameriava na sociológiu genderových organizacií, výskumné kariéry, riadenie výskumu, hodnotenie výskumu z genderové perspektivy a analýza politik genderové rovnosti ve výzkumu a inováciách. Má dlouhročné skúsenosti s projektami institucionálnej zmeny prostředníctvom plánov rodovej rovnosti. Je absolventkou International Visitor Leadership Program „Women in STEM“.

"Pokud chcete vědet, jakým konkrétním způsobem podporujeme české výzkumné a vysokoškolské instituce, a proč díky tomu je věda lepší a užitečnejší pro celou společnost, přijďte na konferenci, ráda budu o tom budu s vámi hovořit."

Organizátori a partneri
Zijem_vedu_logo.png

 

Konferenciu organizuje občianske združenie Žijem vedu

a Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej Republiky,

s podporou Nadácie ESET a národného projektu SK4ERA.

image_edited_edited.jpg
SK4ERA_logo (1).jpg
vedla-seba_farebne.jpg
Co-Funded-By-the-EU-transparent-background.png
UNI-RGB-vertical-positive-gradient_4x.png
background_top_edited_edited.png
bottom of page