top of page
LOGO_sk.png

Konferencia pre všetkých, ktorým záleží na tom,
aké prostredie spolu vytvárame v slovenskej akadémii.

9. mája 2024

CVTI SR

Bratislava

alebo online

Férová akadémia 2024
Program

Štvrtok  9.5.2024

 

9:15 – 9:30 Úvod

9:30 – 10:30 PANEL I

Téma: Výskumné kariéry žien a grantová podpora

Diskusia o dôležitosti podpory žien vo výskumnej oblasti a možnostiach získavania grantov.

 • Mária BALÁŽOVÁ / Slovenská akadémia vied /

 • Mária BIELIKOVÁ / Kempelenov inštitút inteligentných technológií /

 • Jana DVOŘÁČKOVÁ / Technologická agentúra Českej republiky /

 • Stanislav MYDLO / Agentúra na podporu výskumu a vývoja /

moderuje

 • Mariana SZAPUOVÁ / Univerzita Komenského v Bratislave, SAVIA /

11:00 – 12:00 PANEL II

Téma: Reforma systémov hodnotenia vedy

Rozoberieme si súčasný stav hodnotenia vedy a výzvy súvisiace s nedostatkom relevantných dát z hľadiska rodu.

 • Martin KANOVSKÝ / Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR /

 • Zuzana VÁVROVÁ / Centrum vedecko-technických informácií SR /

 • Danica ZENDULKOVÁ / Centrum vedecko-technických informácií SR /

 • Robert ZSEMBERA / Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR /

moderuje

 • Tatiana ZACHAR PODOLINSKÁ / Slovenská akadémia vied /

13:00 – 14:00 PANEL III

Téma: Rodovo podmienené násilie v akademickom prostredí

Diskusia o problematike násilia založeného na rodovej príslušnosti v akademickom prostredí a hľadaní spôsobov, ako mu čeliť.

 • Michaela ANTONÍN MALANÍKOVÁ / Univerzita Palackého v Olomouci /

 • Fredrik BONDESTAM / University of Gothenburg /

 • Magdaléna MUSILOVÁ / Univerzita Komenského v Bratislave /

 • Veronika VALKOVIČOVÁ / Slovenská akadémia vied, Univerzita Komenského v Bratislave /

moderuje

 • Katarína STRÝČKOVÁ / Denník N /

14:00 – 14:30 Prednáška

Podpora rodovej rovnosti vo výskumných inštitúciách / príklad z ČR / 

 • Eva OLIVA / Národné kontaktné centrum- gender a veda /

15:00 – 16:00 PANEL IV

Téma: Udržateľnosť plánov rodovej rovnosti na Slovensku

Zamyslíme sa nad udržateľnosťou a účinnosťou plánov rodovej rovnosti v slovenskom kontexte.

 • Alexandra BITUŠíKOVÁ / Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici/

 • Zuzana DRAKOVÁ / Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave /

 • Veronika PIROŠÍK MEŠKOVÁ / Žilinská Univerzita v Žiline /

 • Veronika STŘELCOVÁ / Žilinský samosprávny kraj /

 • Eva VIGLAŠOVÁ / Univerzita Komenského v Bratislave /

moderuje

 • Zuzana OČENÁŠOVÁ / Slovenská akadémia vied /

Piatok  10.5.2024

OPEN FORUM

Podujatie pokračovať vo formáte Open Forum, ktoré bude iba prezenčnou formou. Záujem o účasť aj na druhom dni potvrďte v registračnom linku.
Viac informácií o Open Forum tu.

Rečníčky a rečníci

Michaela Antonín Malaníková

Student Ombudsperson at the Faculty of Arts, Palacký University, Olomouc, Czech Republic. Assistant Professor at the Department of History, Ibidem. Member of the board of ENOHE (European Network of Ombuds in Higher Education), member of the committee of the School Ombuds Platform of the Czech Republic (Školská ombuds platforma) as well as of the Gender Expert Chamber of the Czech Republic (Genderová expertní komora ČR).

foto září 23.jpg

Kontakt

zuzana.stanakova@cvtisr.sk

 

Zuzana Staňáková

Kontaktná osoba pre agendu rodovej rovnosti vo výskume a inováciách

Oddelenie medzinárodných projektov

Odbor medzinárodnej spolupráce

Centrum vedecko-technických informácií SR

Miesto konania

Centrum vedecko-technických informácií SR

Lamačská cesta 8A, 811 04 Staré Mesto, Slovensko

Konferenciu v roku 2024 podporili
EN_fundedbyEU_VERTICAL_RGB_POS.png
SK4ERA_logo (1).jpg
PROGRAM SLOVENAKO (1).png
MŠ SR (1).png
vedla-seba_farebne.jpg
Zijem_vedu_logo.png
logo_savia.jpg
text (1).png
bottom of page