top of page

Kontakt

zuzana.stanakova@cvtisr.sk

 

Zuzana Staňáková

Kontaktná osoba pre agendu rodovej rovnosti vo výskume a inováciách

Oddelenie medzinárodných projektov

Odbor medzinárodnej spolupráce

Centrum vedecko-technických informácií SR

lenka.belicova@zijemvedu.sk

 

Lenka Belicová

Členka občianskeho združenia Žijem vedu, o.z.

Podpora podmienok na výskum na Slovensku

Miesto konania

Centrum vedecko-technických informácií SR

Lamačská cesta 8A, 811 04 Staré Mesto, Slovensko

bottom of page