top of page

Program

10.00 - 10.20

Oficiálne otvorenie konferencie

Pre rovné príležitosti v akadémii potrebujeme viac než len iniciatívy zdola

Úvod do problematiky, prehľad súčasných politík a výziev pre rodovú rovnosť vo výskume a inováciách

Ľubomír Bilský (SOVVA, riaditeľ sekcie podpory vedy CVTI SR)

Vladimír Šucha  (vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR)

Michal Fedák (štátny tajomník pre vedu, výskum a vysoké školstvo)

10.20. - 12.00

Neviditeľné násilie: Rodovo podmienené násilie v akadémii - je tu ako s ním naložiť?

Prednáškový blog reflektuje aktuálny vývoj v európskom politickom diskurze - Call for Action: “Ending Gender Based Violence in Academia”. Politická akcia 5 Agendy ERA zameraná na odstraňovanie rodovo podmieneného násilia v akadémii

 

10.20 - 10.50 Keynote lecture

Marcela Linková (NKC gender a věda, Sociologický ústav AV ČR)

Rodová rovnosť v Európskom výskumnom priestore: Na ceste k bezpečnému a férovému akademickému prostrediu

10.50 - 11.05 Prestávka

11.00 - 11. 20 

Veronika Valkovičová (Inštitút pre výskum práce a rodiny)

(Sexuálne) obťažujúce násilie na vysokých školách. Prieskum prevalencie, opatrení a názorov študentov a študentiek

11.20 - 11.40

Andrea Fábiková (Filozofická fakulta UK)

Tamara Čipková (Právnická fakulta UK)

Inštitút dôvernej osoby: ako v praxi na univerzite efektívne zaviesť mechanizmus na nahlasovanie prípadov rodovo podmieneného násilia vrátane sexuálneho obťažovania

 

11.40 - 12.00 

Diskusia s publikom

 

12:00 - 13:00 Obedová prestávka

 

13.00 - 14.00

Neviditeľné ženy: Ako používať rodovo citlivý jazyk, aby ženy boli viditeľné

Diskusia otvorí tému znevýhodňovania vedkýň a vedcov na základe používania rodovo citlivého jazyka a inkluzívneho vyjadrovania v slovenskom jazyku. Je rodovo citlivý jazyk len zbytočnou komplikáciou alebo je nástrojom na zmenu vnímania postavenia vedkýň v slovenskej  spoločnosti?

 

Diskutovať budú:

Jana Cviková (Ústav svetovej literatúry SAV)

Lucia Molnár Satinská (Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra, SAV)

Miroslava Mišičková (Filozofická fakulta, UK)

Sofia K. Trommlerová (Prírodovedecká fakulta, UK)

Ľubomír Bilský (SOVVA)

Moderátoka: 

Zuzana Kovačič Hanzelová (Denník SME)

 

14.15 - 14.30

Predstavenie projektov podporujúcih rovné príležitosti a rodovú rovnosť

Projekt Férová akadémia - Žijem vedu (Lenka Belicová)

SAVIASlovenská Asociácia Výskumníčok a InovÁtoriek (Sofia K. Trommlerová)

 

14.30 - 16.00

Panelová diskusia: Ako vytvárať systémové podmienky na podporu rodovej rovnosti vo výskume a inováciách?

Zacielená na vytvorenie návrhu politických odporúčaní vrátane predznačenia postupov zavedenia politiky na podporu rodovej rovnosti špecificky vo vzťahu k odstraňovaniu rodovo podmieneného násilia, vrátane sexuálneho obťažovania, s predpokladaným výsledkom efektívneho a udržateľného adaptovania predmetnej politiky na úrovni slovenského výskumného priestoru.

Pozvanie prijali:

Michal Fedák, štátny tajomník pre vedu, výskum a vysoké školstvo

Diana Javorčíková, generálna riaditeľka Služobného úradu Patentového úradu

Iva Kleinová, Výskumná a inovačná autorita, riaditeľka odboru stratégií

Marek Mrva, generálny riaditeľ Výskumnej agentúry
Robert Ševčík, generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Moderátorky:

Marcela Linková (NKC gender a věda, Sociologický ústav AV ČR)

Alexandra Bitušíková (Filozofická fakulta, UMB)

Rečníčky a rečníci

Linkova_2021.JPG

Marcela Linková

Mgr. Marcela Linková, Ph.D. je vedouca výskumného oddelena Národní kontaktní centrum – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR. Výskumom se zameriava na sociológiu genderových organizacií, výskumné kariéry, riadenie výskumu, hodnotenie výskumu z genderové perspektivy a analýza politik genderové rovnosti ve výzkumu a inováciách. Má dlouhročné skúsenosti s projektami institucionálnej zmeny prostředníctvom plánov rodovej rovnosti. Je absolventkou International Visitor Leadership Program „Women in STEM“.

"Pokud chcete vědet, jakým konkrétním způsobem podporujeme české výzkumné a vysokoškolské instituce, a proč díky tomu je věda lepší a užitečnejší pro celou společnost, přijďte na konferenci, ráda budu o tom budu s vámi hovořit."

bottom of page