top of page

Férová akadémia
2023

Konferencia o rodovej rovnosti a inklúzii

vo výskume, inováciách a vzdelávaní

pre akademickú obec a verejnosť

viac informácií už čoskoro

bottom of page