top of page

Výskumíčky si pomáhajú - založili prvú asociáciu výskumníčok a inovátoriek

Projekt Férová akadémia bol katalyzátorom založenia Slovenskej asociácie výskumníčok a inovátoriek s názvom SAVIA, prvej organizácie svojho druhu na podporu žien vo výskume a inováciách.


Ženy v akademickom a výskumnom prostredí čelia špecifickým problémom, ktoré narúšajú ich plné upltnenie a nasadenie v kariére. Často však zostávajú nevypočuté alebo sú ich problémy bagatelizované. Podnet na založenie asociácie, ktorá by ženy vo výskume podporovala, združovala, a tak im dala hlas, prišiel od prof. Alexandry Bitušíkovej (Filozofická fakulta UMB) a doc. Mariany Szapuovej (Filozofická fakulta UK), ktoré sa dlhodobo venujú výskumu rodovej rovnosti v akademickom prostredí a taktisto vystúpili ako rečníčky na prvom ročníku konferencie projektu Férová akadémia.


Podnetu sa chytili Sofia Trommlerová, Janka Kotullová a Lenka Belicová. Najprv neformálne a od októbra 2023 už aj ako občianske združenie vznikla teda SAVIA -Slovenská asociácia výskumníčok a inovátoriek, ktorá má súčasne viac ako 150 registrovaných členiek.


SAVIA reprezentuje právo žien na vyrovnané šance uplatniť sa, na zastúpenie na rozhodovacích pozíciách a teda na plnú účasť vo vede a vednej politike na Slovensku. SAVIA sa plánuje napojiť na medzinárodnú sieť organizácií European Platform of Women Scientists. Svojim členkám tak dáva možnosť vytvoriť komunitu, navzájom sa podporovať, vzdelávať, sprostredkúvať príležitosti a prepájať s európskou komunitou.


Viac o SAVIA sa dozviete na stránke savia.sk a aktivity môžete sledovať aj na sociálnych sieťach Facebook a LinkedIN.


 
Comments


bottom of page