top of page

Konferencia Férová akadémia prispela k novému inkluzívnemu názvu Európskej noci výskumníkov

Európska noc výskumníkov sa bude od roku 2024 volať Európska noc vedy. Zmena sa môže zdať veľmi nenápadná a možno nepodstatná, ale nie je tomu tak. To, ako používame náš jazyk, nás významne ovplyvňuje a ukotvuje v nás rodové stereotypy. Zmena názvu odstránila generické maskulínum a zvolila neutrálnejší termín, ktorý dáva vedieť, že do vedy sa významne a rovnocenne zapájajú aj výskumníčky, nielen výskumníci.


Výskumy ukazujú, že generické maskulínum má vplyv na to, či sa ženy cítia oslovené. Prejavuje sa to napríklad pri pracovných ponukách. Hľadáme kolegu, manažéra, vedúceho... sú typy inzerátov, kde sa ženy radšej ani nehlásia. Ako sebavedomo by sa na inzerát prihlásili naši mužskí kolegovia, keby bola pracovná ponuka písaná v ženskom rode? Mladé dievčatá takisto citlivo vnímajú, ako sú oslovované. Ak hovoríme o Noci výskumníkov, je tá noc aj pre nich a je výskum tiež niečo, čo by v budúcnosti mohli robiť?


Ďalší zaujímavý aspekt toho, ako rodové strereotypy vnikajú do našeho jazyka, sú povolania, ktoré používame najčastejšie v ženskom rode a takmer pre ne nemáme maskulínum. Sú to však povolania menej platené, spojené so starostlivosťou a často nevďačné, napríklad sestrička či upratovačka.


Pomyselný boj za používanie rodovo neutrálneho alebo rodovo vyváženého jazyka v názvoch podujatí pre verejnosť trvá už desiatky rokov. Pretože generické maskulínum je v podstate správne používať pri oslovovaní skupiny mužov aj žien, nie každému príde diskusia o inkluzívnom jazyku potrebná. Inak povedané, nie každý je scitlivený na to, ako nás jazyk podvedome ovplyvňuje. Napríklad snahy o inkluzívny názov prestížneho ocenenia Vedec roka dlhé roky nepadali na úrodnú pôdu. Vody znovu rozvírila na začiatku roka 2023 iniciatíva pod vedením Sofie Trommlerovej (Prírodovedecká fakulta, UK), ktorá zhromoždila viac ako 200 podpisov slovenských vedkýň a vedcov pod Otvoreným listom za inkluzívnejší názov podujatia. Článok Možu byť aj ženy "Vedcom roka"? s Otvoreným listom si môžete prečítať na blogu Denníka N.Diskusia o inkluzívnom jazyku na konferencii Férová akadémia 9. mája 2023. Z ľava doprava: moderátorka Zuzana Kovačič Hanzelová, Sofia Trommlerová, Ľubomír Bílsky, Jana Cviková, Lucia Molnár Satinská a Miroslava Mišičková.


Sofia Trommlerová a ďalšie odborníčky diskutovali na konferencii Férová akadémia 9. mája 2023 o tom Ako používať rodovo citlivý jazyk, aby ženy boli viditeľné. Jana Cviková (Ústav svetovej literatúry SAV), Lucia Molnár Satinská (Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra, SAV), Miroslava Mišičková (Filozofická fakulta, UK) a Ľubomír Bilský (SOVVA, zastupiteľ organizačného tímu Európskej noci výskumníkov) pod taktovkou moderátorky Zuzany Kovačič Hanzelovej (Denník SME) dospeli k názoru, že nastal čas, aby sme dali šancu inkluzívnemu jazyku.


29. septembra 2023 bola na Európskej noci výskumníkov predstavená zmena názvu festivalu na Európsku noc vedy od nasledujúceho ročníka.Stanovenie organizačného tímu Európskej noci výskumníkov k zmene názvu si môžete prečítať tu: https://www.nocvyskumnikov.sk/novinky/2023/europska-noc-vyskumnikov-europska-noc-vedy.html

Comments


bottom of page